Yrityksen varausmaksun peruuttamista koskeva politiikka

Fish & Fun -hotellin asiakkaat voivat peruuttaa varauksen milloin tahansa maksettujen määrien palautuksella seuraavin ehdoin:

  1. Kesäkuun 1. päivästä elokuun 31. päivään ja 20.12.–15.1. Välisenä aikana ilmoituksen varauksen peruuttamisesta vähintään 30 päivää ennen saapumista;
  2. loput ajan - vähintään 10 päivää ennen saapumista;
  3. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, jossa ilmoitetaan varausnumero, asiakkaan nimi, asiakkaan osoite ja puhelinnumero sekä palautuksen tilinumero ja pankin tiedot;
  4. Tuki palautetaan asiakkaan nimeen ja tiliin, josta ensimmäinen maksu suoritettiin varauksen yhteydessä.